AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından verilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda konuşarak, bekçilere destek verdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından verilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda konuşarak, bekçilere destek verdi.
Milletvekili Dülger, İçişleri Bakanlığının güçlü gelenek ve kurum hafızası olan bir bakanlık olarak, güvenlik dengelerinin hızlıca değiştiği bir coğrafya ve zaman dilimi içerisinde, Türkiye’nin her köşesinde güvenlik ve huzuru sağladığını ifade ederek, 'Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini özgürce ve rahat bir ortamda kullanabilmelerini sağlamak gibi ulvi bir görevi de yerine getirmektedir.Kolluk teşkilatlarının koruma, yardım ve hizmet boyutlu stratejileri uygulamaya yönelik kendini geliştirmesi hem demokratik toplumlar için bir gereklilik hem de hizmetin devamı ve başarısı için bir zorunluluktur. Güvenlik hizmetleri, doğası gereği hizmet ihtiyacı duyan vatandaşların beklentileri yönünde şekillenmektedir. İşte bundan dolayı da halkın ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetleri kapsamında halka yakın, halkın problemlerini sahada çözecek yapıların etkinleştirilmesi gerekmektedir. Kökleri Osmanlıya dayanan çarşı ve mahalle bekçiliği, kolluk görevlisi ve polis yardımcısı rollerini taşımış ve böylece kurumsallaşmış olan bekçilik ilk defa şehir ve köylerde bekçilerin bulunmasını zorunlu hale getiren ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanun-ı Muvakkat ile düzenlenerek ilk kez yazılı bir metinle yasal hale getirilmiştir. Daha sonra ise 14/07/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun yürürlüğe girmesiyle de yardımcı kolluk olarak günümüze kadar bugünkü haliyle varlığını devam ettirmiştir.Kolluk teşkilatlarının koruma, yardım ve hizmet boyutlu stratejileri uygulamaya yönelik kendini geliştirmesi hem demokratik toplumlar için bir gereklilik hem de hizmetin devamı ve başarısı için bir zorunluluktur. Güvenlik hizmetleri, doğası gereği hizmet ihtiyacı duyan vatandaşların beklentileri yönünde şekillenmektedir. İşte bundan dolayı da halkın ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetleri kapsamında halka yakın, halkın problemlerini sahada çözecek yapıların etkinleştirilmesi gerekmektedir.İşte bu gerekçeden dolayı bugün itibari ile halen yürürlükte bulunan 1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun değişen durum ve mevzuatlar çerçevesinde güncelliğini yitirdiğini görmekteyiz' dedi.
Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, 'Günün değişen hukuki ve sosyal şartlarını takipten uzak kalması sonucu, bugün itibari ile ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiş, olan bu yasanın ayrıca özlük mali ve disiplin işlemleri yönünden de uygulamada kullanılmayan hükümler ihtiva etmesi de karışıklığa sebebiyet verdiği görülmüştür.İşte bundan dolayı 5757 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hakkında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yardımcı Hizmetler Sınıfından Emniyet Hizmetleri sınıfına geçirilmiş olan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin ülkemiz güvenlik yapısı içinde mevcudiyetinin korunması ve günün değişen şartlarına göre de görev tanımı olarak güncellemeyi amaç edinen Kanun teklifimiz ile; çarşı ve mahalle bekçilerinin Emniyet ve Jandarma Teşkilatları bünyesinde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere istihdam edilen silahlı bir kolluk olarak düzenlenmesi ve sınav atama ve çalışma şartları ile hukuki statülerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kanun teklifimiz ile, ile Çarşı ve Mahalle bekçilerinin adli, önleyici, koruyucu görev ve yetkileri ile görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat sağlık ve selametini sağlamaya yönelik görev yetkileri belirlenmektedir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerinin işe alınma ve çalışma şartlarının özlük haklarının güncel mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi ile hukuki statülerinin tespit edilmesi amacıyla,Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarında İstihdam edilerek söz konusu teşkilatların kadroları içerisinde teşkilatın mevzuatına tabi olarak görev yapmaları, görevlerinin ana hatlarıyla korunması, bununla birlikte uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesine çalışılmış, görevlerin sınıflandırılarak netleştirilmesi, çalışma saatlerinin haftalık çalışma süresi belirtilmek suretiyle belirlenmesi, devlet memuru statüsü kazanmış olduklarından, işe alınmasına ilişkin şartları 657 sayılı Kanun ile uyumlaştırılması ve güncellenmesi öngörülmektedir' diye konuştu.