Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni barolar kurulmasına ilişkin yapılan çalışmanın geri çekilmesini istedi.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni barolar kurulmasına ilişkin yapılan çalışmanın geri çekilmesini istedi. Enver Han, 'Bu projenin bir kere daha gündeme getirilmemek üzere, tamamen geri çekilmesini; ülkemizde özgürlükler, eşitlik, adalet, hoşgörü ve hukuk devleti ilkesinin yerleşmesini talep ve temenni ediyoruz' dedi.
Malatya adliye binası önünde avukatlarla birlikte basın açıklaması yapan Malatya Baro Başkanı Enver Han, 'Yaşamak için milletçe evlerde kaldığımız bu süreçte, bugüne kadar yürütülen politikalarla hukuki ve ekonomik kaosa sürüklenen meslek grubumuzun, pandemi süreci ile iyice artan sorunlarına çözüm beklerken, yargı reformu strateji belgesindeki hukuk eğitimi, fakülte sayısı, kontenjan gibi mesleki ve hukuki konuların hayata geçirilmesini isterken, baroları bölme ve sindirme projesi olan, uzun yıllardır düzenli aralıklarla gündeme gelen, bir tehdit olarak meclise getirilen çalışmalar, tekraren ortaya çıkartılmıştır' diye konuştu.
Han, 'Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin, bağımsız yargının ve güçlü savunmanın, tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile, yargı ve adalette ancak bağımsız savunma, nitelikli avukat ve güçlü barolarla hayat bulur' ifadelerini kullandı.
Kuvvetler ayrılığına dayanması gereken anayasal bir devlet sisteminde yargının bir erk olduğuna dikkat çeken Han, '3 eşit erkten oluşan devlet düzeninde, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında, eşitler arasında 1. olan yargı erkidir. Bir devlete rengini, şeklini ve esasını veren ise, yine yargı erkidir. Yargıyı; adil, insani, hukuki ve kabul edilir yapan ise savunmadır. Yargı erkinin savunma kurumu ise avukatlığın örgütlü gücü olan barolardır. Savunma, Türk Milletinin yargıdaki temsilcisidir. Bireylerin vekaletini alıp, şahsi haklarını savunan avukatların örgütlü gücü olan Barolar, bütün evrensel, hukuki, insani ve toplumsal değerlerin ve hakların savunucusu ve koruyucusudur. Barolar ve savunmanın tarihi, zorlu mücadelelerle doludur. Savunma, avukatlar ve barolar tarih boyunca horlanmış, hırpalanmış, muktedirlerce ve iktidarlarca sevilmemiş, ancak her zaman kazanan kutsal savunma hakkı, adalet, barolar ve özgürlükler olmuştur. Tüm insanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Avukatlar, milletimizin, halkımızın ve insanlarımızın; yargıdaki özgür, hür ve gür sesidir. Mesleğimizin doğasında kayıtsız ve şartsız itaat ve biat değil, tam tersine itiraz, sorgulama, düşünme ve özgürlük vardır. Barolar ve avukatlar, itiraz edip sorguladıkları, düşündükleri ve eleştirdikleri, haklara ve özgürlüklere sahip çıkıp savundukları için hedeftir' şeklinde konuştu.
Baroların önemine temas eden Enver Han, 'Devletin temeli olan, adaletin sağlanması için inşa edilen binalar içinde, bağımsız barolar ve avukatlar olmadığı zaman, buralar yargısız infaz birimi ve engisizyondan başka bir şey olmayacaktır. Malatya Barosu olarak biz de her zaman mazlumun, güçsüzün ve çaresizin yanında olduk. İşkencenin, kötü muamelenin ve insanlığa karşı işlenen suçların tam karşısında olduk. Devletimizin güçlü olmasını, birlik ve beraberliği, evrensel, hukuki ve insanı değerlerle birlikte harmanlayarak, hep birlikte savunduk. Baroların parçalanması, hukuk devletinin yok edilmesi ve ülkemizde insan onurunun güvencesi olan tüm kalelerin ve inancın yıkılması demektir' dedi.
Barolar olarak, bütün bu sürecin başlangıcından bu yana, ortak bir tavrı sürdürme kararlılığı ile, iyi niyetle ve çoğunlukla hareket ederek, bildiriler yayınlayarak ve teklifin geri çekilmesine yönelik görüşmeler dahil, tüm süreçleri titizlikle takip ettiklerine parmak basan Han, 'Biz avukatlar ve barolar, en zorlu şartlarda bile milletimize ve halkımıza ses olmak için bu haklı mücadeleyi sürdürmeye, hukuktan, adalet ve özgürlükten başka kimsesi olmayan herkes adına, hiç yılmadan umudu savunmaya ve hiç yılmadan 'bir' olmaya devam etmeye söz veriyoruz. Bu yolda ve uğurda, tam bir inanç ve azimle kararlıyız. Bütün bu nedenlerle, bu projenin bir kere daha gündeme getirilmemek üzere, tamamen geri çekilmesini; ülkemizde özgürlükler, eşitlik, adalet, hoşgörü ve hukuk devleti ilkesinin yerleşmesini talep ve temenni ediyoruz' diye konuştu.