Kazakistan için 219 yılı tarihsel dönemin dönüm noktası oldu.

Kazakistan için 219 yılı tarihsel dönemin dönüm noktası oldu. Ülke iktidar değişiminde 1 yılı geride bıraktı. Bunun neticesinde 10 Haziran 2019’da yapılan seçimlerde birinci gelerek Cumhurbaşkanı olan Kassym Jomart Tokayev, halkın desteğini almayı sürdürüyor.
Kazakistan için 2019 yeni bir tarihi dönemin başlangıcı oldu. İktidar değişimiyle ülkenin politik yaşamında bir ilk yaşandı. Bu sürecin son safhası cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Böylece Kassym-Jomart Tokayev halkın desteğini elde ederek Cumhurbaşkanı oldu. Kazakistan böylece yeni umutlar ve beklentilerle dolu yeni bir tarihi döneme girdi.

Uluslararası arenada ilgi artırıcı dış politika
Kazakistan’daki süreçle birlikte dünya sahnesinde uluslararası ilgi önemli ölçüde ülkeye karşı arttı. Tokayev, göreve geldiği esnada dış politikanın aynı istikamette devam edeceğini ve Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev’in stratejik programlarını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

İç siyasi programlar
Tokayev, Kazakistan Cumhuriyeti’nin genel devlet kalkınma stratejisini sürdürmenin yanı sıra yeni çalışma biçimlerine de önem verdi. Söz gelimi 2019 yılı boyunca küresel eğilimlerin sonucu ve siyasi ve ekonomik süreçlerin zaman uyumsuzluğunun ifadesi olan küresel protesto eğilimi devam etti. Yeni iç siyasi programlar ilan edildi bu çerçevede; duyan Devlet, farklı görüşler, tek bir ulus ve ülkenin sosyo-politik yaşamının modernizasyonu olmadan başarılı ekonomik reformlar imkansız, güçlü başkan, etkili bir parlamento, hesap verebilir bir hükümet anlayışı benimsendi.

Barışçıl toplantılara ilişkin yasalar
Devletin gelişimini belirleyecek kararların milletle birlikte verilmesine yönelik adımlar atıldı. Barışçıl toplantılara ilişkin yasalar, seçim yasası, Siyasi Partiler Yasası ve gerçek siyasi çoğulculuk ilkelerini benimseyen önemli bir siyasi reformlar paketi hazırlandı ve kabul edildi.

Sosyal refahı iyileştirme çalışmaları
Cumhurbaşkanı Tokayev, yıl boyunca hem nüfusun bireysel kesimlerinin hem de bir bütün olarak toplumun sosyal refahını iyileştirmeye yönelik bir dizi önlem gerçekleştirdi. Ülkede çok çocuklu anneler, yetimler, engelli çocuğu olan ve geçimini sağlayan aile bireylerini kaybeden aileler için, bu 500 binden fazla kişiyi kapsamakta, kredi borçlarının affı uygulandı.

Askeri depo patlaması
Bu, Haziran 2019’da 75 binden fazla nüfusa sahip Arıs kentinde eski askeri depoların patlama olayı kentsel altyapıyı yok etmişti. Tokayev onarım sürecini bizzat denetledi ve 3 ay içerisinde Arıs kenti yeniden inşa edildi.

Yerel altyapının imarı süreci
Mayıs 2020’de Türkistan bölgesinde, 14 yerleşimden 31 binden fazla kişinin tahliye edildiği büyük bir sel felaketi yaşandı. Durum kontrol altına alınarak, halka destek sağlandı ve yerel altyapının imarı süreci başlatıldı.

Pandemi süreci
Bunlara ek olarak en mühim test, Komşu ülkelerdeki salgının patlak vermesi nedeniyle Kazakistan’ı tam anlamıyla kuşatan yeni koronavirüs COVID-19 güçlü pandemi oldu. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’da Cumhuriyet dönemi boyunca ilk kez 2 ay süren olağanüstü hal ve tam karantina uygulamasını başlattı.

Maliye ve ekonomik büyüme
Kazakistan Hükümeti, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, maliye ve para politikalarını iyileştirmek, girişimciliğin büyümesini sağlamak ve yerli üreticileri desteklemek için bir dizi önlemi hayata geçirdi.