Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Teklif ile öngörülen süre içinde dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesi için gerekli başvurunun yapılmaması durumunda dava, kanun gereği açılmamış sayılıyor. Duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılması hali ekleniyor. Hakimler tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilecek.
Belirsiz alacaklar için düzenleme yapılıyor. Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve incelemeyi tamamladıktan sonra ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirecek.
Hakim ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinleyecek, daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit edecek.